Hvordan longering kan ødelegge kodeledd

Hvordan longering kan ødelegge kodeledd

Test

Står man på samme sted og longerer på en liten sirkel, kan dette virke negativt inn på holdbarheten til hesten din. Kodene blir fort overbelastet og kan i verste fall ende i struktrendringer og stress frakturer.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *