Grønt kort

Grønt kort er for deg som er på vei inn i ryttersporten, og skal løse lisens for å ri konkurranser. Kurset gir også grunnleggende kunnskap om hest, sikkerhet og reglement.

På vei inn i ryttersporten

Pensumboken for Grønt kort kan også kjøpes digitalt, den koster 149kr

Den kan du kjøpe her

Digitale kurs

Man kan ta Grønt kort på digital flate men hovedkurs er fint å ta hos oss på stallen. Ta kontakt med Sylvia vedr kurstider.

Du trenger ikke grønt kort for å delta på klubbstevner, men det anbefales!

Alle digitale kurs må være registrert på den som skal ta Grønt kort! (ikke på foreldre) dette registreres på Min Idrett. (egen bruker)

Alle som skal ta Grønt kort kurs (hos oss), melder seg på ridedelen hos Sylvia. Du kan ta ridedelen uten å ha tatt hovedkurset først. Det er Sylvia som registrerer disse.

Alle som skal gå kurs må være medlem av en klubb.

Barn til og med 16år, må ha med seg foreldrene/ansvarlig person på kurs. Dette gjelder også i gjennomføring av de digitale kursene.

Opprett profil på Min idrett

Husk å knytte til din rideklubb. Barn under 16år må opprette egen profil (i tillegg til foreldre/foresatte) Når man legger inn på ekurs.nif.no, så vil e-kursene registreres hos denne brukeren. Logg på barnets profil for alle kurs!

Nå er du klar for å ta to forkurs som tar for seg reglement–KR1 (Del 1) og Sikkerhet og hestekunnskap (Del2). Disse er tett opp mot d-boken og du vil finne svarene i denne. Forkurs ser du her

Begge forkursene registreres automatisk i Min idrett på din profil.

MÅ registreres på den som skal ha Grønt kort

Nå er du klar for hovedkurset som gjøres hos oss. Kurset varer 2-3timer. På kurset vises en film om praksis i stall, deltagerne kan stille spørsmål og delta i undervisningen som blir gitt.

Kurset registreres automatisk i Min Idrett på din profil.

Dette er den praktiske delen, vi arrangerer dette både i rideskolen og separat. vi har noen hester til utlån, ta kontakt med Sylvia vedr dette.

Du får en bedømming og ett skjema som bevis på gjennomført prøve. Sylvia registrerer resultat i Min Idrett.

Nå er alt registrert i Min Idrett og klubben kan aktivere lisens på deg 🙂

Ta kontakt med klubben og vis idretts CV eller kontakt Sylvia for hjelp.