Work in progress

Oppdatering Januar/Februar #1

Deler av stallen er blitt sanert og vasket, det står fortsatt igjen MYE arbeid. Vi prøver så godt vi kan å klargjøre for ankomst av de første hestene som allerede er den 1mars!! Vi har også revet en del på grunn av sopp, svart røyk fra ett stort bål med soppinfisert materiale. Deilig å få det unna. Snar skal elektriker inn så vi får brannsikret stallen. Alle lamper skal byttes slik de møter godkjent standard.

Vaskespiltet er nå klart for å pigges opp for å legge nytt sluk med sandfanger slik det ikke går tett. Det skal kles om, få nytt vindu, ventilasjonsluke og ikke minst gummidekke!

Ridehallen blir oppgradert

Vi starter med å grave, skrape og fjerne den gamle bunnen, den flyttes ut til utendørs ridebane hvor den blir bunnfyll. Så skal hele bunnen rettes og det blir lagt på en stabiliserende masse og alt blir gått over med laser skjær så vi er sikre på at underlaget blir jevnt. Så kommer ny bunn og denne blir fordelt og kjørt over med laser igjen for å sikre at den blir helt rett og fin. Vi gleder oss!

Oppgradering av stallen

Dette er ett prosjekt som komme til å ta tid, her er det mye som må gjøres og jeg er ennå ikke sikker på hvordan struktur og inndeling av boksene jeg vil ha. Jeg vil etterhvert bytte alle boksfronter og skillevegger. De eksisterende er greie men ikke sørlig moderne eller funksjonelle. Usikker på når jeg får byttet disse så starter med å oppgradere de som allerede er der. Det elektriske anlegget vil og bli vesentlig oppgradert og det kommer nå blant annet brannsikre lamper i stallen 🙂 Ellers blir vaskepiltet vesentlig oppgradert og får en ny finish med fliser, nytt sluk og underlag. Etterhvert kommer det også vaskespilt i andre etasje. Alle fôr og salrom blir oppgradert og det blir bygget nye skap mm. Vi vil også få ett nytt teknisk rom. Badet i stallen vil også bli oppgradert.

Uteområder

Alle gjerder må utbedres og de blir laget ett eget område til hingst med bedre sikring og høyere gjerder. Utegangs stallene vil og freshes opp og gjøres klar for nye beboere. Paddockene skal også oppgraderes men regner med at her må det ventes på bedre vær. Regner ikke med at vi kommer ned i jorden før ut på våren, målet er at alle gjerder blir like og får innlagt oppvarmet vann men usikker på tidsperspektivet her. Paddockinndelingen blir nok også endret.

16/04/20

Nå er det en stund siden jeg har fått oppdatert siden, mye har blitt gjort. Vi har kommet i gang med undervisningen, noe som er svært gledelig i disse tider! Vi passer på å holde oss innenfor corona restriksjonene. Vi har fått en ny hest på stallen og vi er snart ferdig med boksene i den ene stallen og kan snart åpne for en ny fast oppstallør. Vi har også bygget om en del av paddockene men her er det fortsatt en liten vei å gå. Ellers er det ryddet og kjørt bort store mengder skrap fra tidligere eiere og vi har luket og ryddet rundt ridehall og ellers. For rom er nesten ferdig og det meste av nye vinduer er kommet opp.

Graving påbegynt i ridehallen! 07/02.20

I dag begynte entreprenør å grave i hallen. Hurra, hurra, hurra!

Når starter vi opp med undervisning?

Så fort bunnen er på plass og nødvendige oppgraderinger i hallen er ferdig. På nettsiden vår vil du kunne booke time og velge instruktør etter ønske.

Sopp og Råte

Jeg har ikke en gang flyttet og jeg har fått med meg at dette har vært ett betent tema. Ja, det har vært store mengder ulike typer sopp i stallen. Men i samarbeid med Polygon så blir disse utryddet. Hele stallen saneres og infiserte områder enten saneres eller fjernes. Polygon vil i etterkant av sanering kvadruppelsjekke at både luftbåren og annen type sopp er fullstendig borte!

Da begynner ponnistallen å bli ferdig, sanert, muret, pusset og malt. Taket begynner også å bli ferdig. Så digg! kan ikke vente til alt er ferdig!! Skal bli så deilig for hestene å ha mulighet til å se ut.

Dette er den første stallen som blir utbedret. Vi har allerede sanert hele stallen, fjernet en dør og revet all innredning i det som muligens har vært fôr rom. Det var store mengder sopp her så derfor måtte en del rives og brennes og tilslutt saneres.

Rommet blir salrom, tror jeg da:P ikke helt bestemt meg ennå.

Vaskespiltet trengte og en skikkelig oppgradering og det ble lagt ned noen timer bare for å få av gammel dritt, her var det ikke vasket på aldri så lenge. Nytt sluk er bestilt og det skal legges flis.

Her er en del av frontene vasket men mye gjenstår. Noen av boksene hadde så mye gammel dritt på veggene at det er til å grine av. Ikke særlig hygenisk for hverken folk eller fe.. Den ene boksen har vi vasket i vel fem omganger og skrapet dritt av veggen med brekkjern.. og ennå ser det ut som en godt over middels bedriten boks.

Strømmen gikk i ett sett da det ikke er nok kapasitet. Vi har hatt en del elektrikere på befaring med valget falt på Solberg Elektro installasjon som hadde det beste tilbudet. Lampene i stallen er også i dårlig stand og klar for utskiftning. Det kommer også ny belysning i hallen, brann anlegget må også oppgraderes da dette ikke er hverken oppdatert eller kontrollert og sikringsboksen flyttes for bedre benyttelse.

Spørsmål eller gode idéer?

Phone 95783468, 99001161
Address Norge, 2323, Hamar, Gåsbuvegen